Bedankt voor uw interesse.

Heeft nu nog vragen, neem dan contact met ons op.

Management Autolease Curacao

Lees meer

Disclaimer

Lees meer

Algemeen gebruik van de website

Autolease Curacao biedt deze website en inhoud ‘as is’ aan. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Lees meer

Aansprakelijkheid

Wij stellen uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze website zeer op prijs. Hoewel de informatie op deze website zo accuraat en actueel als mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in merken, modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties en afbeeldingen te allen tijden voorbehouden. Dit geldt ook voor alle andere informatie weergegeven op de website. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten of daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Lees meer

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het recht van Curacao van toepassing. De rechter op Curacao is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. Tot kennisneming van geschillen voortvloeiend uit of verbandhoudend met deze website en informatie, is exclusief bevoegd de bevoegde rechter te Curacao.

Lees meer

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan Autolease Curacao. Informatie op deze site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Autolease Curacao, ongeacht de verschijningsvorm (tekst, afbeeldingen of eventuele software).